BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49481

 
Uczelnia / Władze dziekańskie
Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych
dr hab. Radosław Krajewski, prof nadzw.
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel. (48 52)32 36 738
e-mail sekretariatwains@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Humanistycznego
prof. dr hab. Małgorzata Święcicka
Jagiellońska 11, 85-067 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 322 03 55, fax: (48 52) 322 03 55
e-mail: wydzhum@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
prof. dr hab. Ewa Zwolińska
Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 341 93 14, fax: (48 52) 360 83 86
e-mail: psychped@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki
dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof nadzw.
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 32 36 700
e-mail: dzwmfit@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki
prof. dr hab. Zygmunt Babiński
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel. (48 52)32 36 753
e-mail magdao@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych
dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. nadzw.
Ogińskiego16, 85-092 Bydgoszcz
tel. (48 52)32 36 728
e-mail sekretariat.wnp@ukw.edu.pl

Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej
prof. dr hab. Bernard Mendlik,
Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel.: (48 52) 341 92 75
e-mail: bmendlik@ukw.edu.pl


Wersja do druku