BIP Strona główna - www.bip.gov.pl   
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Biuletyn Informacji Publicznej

(www.ukw.edu.pl)
Strona główna
Uczelnia>
• Władze rektorskie
• Władze dziekańskie
• Władze administracyjne
• Senat
• Wykaz jednostek organizacyjnych
• Majątek uczelni
• Sprawozdanie Rektora z działalności UKW
• Kontrola zarządcza
AKty prawne>
• Statut
• Regulamin studiów
• Regulamin organizacyjny
• Inne akty prawne
informacja publiczna>
• Zamówienia publiczne
• Konkursy na stanowiska określone w odrębnych przepisach
• Wniosek o udostępnienie informacji
Pomoc>
• Kontakt z redakcją serwisu
• Instrukcja obsługi
Liczba odwiedzin: 49481

 
Uczelnia / Władze rektorskie

Rektor

prof. dr hab. Jacek Woźny
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: (48 52) 341-35-33
e-mail: rektor@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Jarosław Burczyk
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel./fax: (48 52) 341-47-73
e-mail: dnauki@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds.Finansów i Organizacji

dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. nadzw.
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (48 52) 34-19-242, fax. 34-19-142
e-mail: pror@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia

dr hab. Benedykt Odya, prof. nadzw.
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-319, (052) 34-62-026, fax. 34-19-142
e-mail: dydaktyk@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy

dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw.
ul.Chodkiewicza 30; 85-064 Bydgoszcz
tel. (052) 34-19-144
e-mail: wspolpraca@ukw.edu.pl

 Zakres kompetencji: pobierz plik PDF

Wersja do druku